GRATIS VERZENDING VANAF € 49,90   VEILIG BETALEN MET VEILIG BETALEN MET iDEAL
GRATIS VERZENDING V.A. € 49,90
VEILIG BETALEN MET VEILIG BETALEN MET iDEAL
leeg

Maandag 15 januari 2018

Artikel 1. Definities

Aquarapid Nederland is een website in zwemkleding die via www.aquarapid.nl kan worden bezocht.

Artikel 2. Toepasselijkheid

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten die u sluit met Aquarapid Nederland. Door te bestellen, accepteert u de algemene voorwaarden.

Artikel 3. Totstandkoming van de overeenkomst

Aquarapid Nederland is gerechtigd gemotiveerd een bestelling te weigeren of aan de levering bijzondere voorwaarden te verbinden. Als Aquarapid Nederland uw woonadres niet kan vaststellen, wordt de bestelling niet geaccepteerd. De overeenkomst komt tot stand op het moment dat Aquarapid Nederland uw bestelling per e-mail bevestigt. Aquarapid Nederland is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel aanvullende informatie op te vragen. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, wordt dit onder vermelding van de reden medegedeeld.

Artikel 4. Prijzen

 • 4.1 De bij de artikelen genoemde prijzen zijn in euro's, inclusief BTW en administratiekosten. Prijzen zijn exclusief verzendkosten. Verzendkosten gelden volgens huidige tarieven van Post NL. Voor bestellingen vanaf € 49,90 zijn de verzendkosten gratis.
 • 4.2 Prijzen van Aquarapid Nederland gelden niet automatisch ook voor nabestellingen.
 • 4.3 Aquarapid Nederland kan niet gehouden worden aan prijsvermeldingen die uitgesproken onjuist zijn, bijvoorbeeld als gevolg van kennelijke invoer- of drukfouten. Aan onrechtmatige prijsinformatie kunnen geen rechten worden ontleend.

Artikel 5. Garanties

 • 5.1 Aquarapid Nederland biedt geen uitgebreidere garantie op geleverde zaken dan de garantie(-voorwaarden) van de fabrikant, zonder evenwel de rechten voortvloeiend uit dwingendrechtelijke wetsbepalingen aan te tasten.
 • 5.2 Aquarapid Nederland is nooit verantwoordelijk voor de uiteindelijke geschiktheid van de zaken, ook niet voor eventuele adviezen t.a.v. het gebruik of de toepassing van artikelen.
 • 5.3 Geleverde artikelen dient u bij ontvangst onmiddellijk te controleren. Indien blijkt dat artikelen verkeerd, niet goed of incompleet zijn, dan dient u (alvorens over te gaan tot terugzending aan Aquarapid Nederland) deze gebreken onmiddellijk via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. te melden.
 • Terugzending van artikelen dient te geschieden in de originele verpakking (inclusief accessoires en aangehechte documentatie) en in nieuw staat verkerend. Ingebruikneming na constatering van gebreke, beschadiging ontstaan na constatering van gebreke, bezwaring en/of doorverkoop na constatering van gebreke, doet dit recht tot reclameren en terugzending geheel vervallen.
 • 5.4 De kosten voor retourzending van een artikel naar Aquarapid Nederland zijn voor eigen rekening. De verzending van dit artikel van de leverancier terug via Aquarapid Nederland naar u, zijn voor rekening van Aquarapid nederland. Indien blijkt dat er geen sprake is van garantie dan zijn al deze bovenstaande verzendkosten voor eigen rekening.
 • 5.5 Indien klachten door Aquarapid Nederland gegrond worden bevonden, zal Aquarapid Nederland naar haar keuze de geleverde zaken kosteloos vervangen of met u een schriftelijke regeling over de schadevergoeding treffen, met dien verstande dat de aansprakelijkheid van Aquarapid Nederland én het bedrag van de schadevergoeding steeds beperkt is tot ten hoogste het factuurbedrag van de betreffende artikelen. Iedere aansprakelijkheid van Aquarapid Nederland voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, waaronder ook aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook, vergoeding van indirecte schade of gevolgschade of schade wegens gederfde winst.
 • 5.6 Aquarapid Nederland is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door opzet of daarmee gelijk te stellen bewuste roekeloosheid. Aquarapid Nederland aanvaard geen enkele aansprakelijkheid voor indirecte schade.
 • 5.7 Deze garantie geldt niet indien:
  • u de geleverde zaken zelf heeft gerepareerd en/of bewerkt of door derden heeft laten repareren en/of bewerken.
  • de geleverde zaken aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden behandeld of in strijd met de aanwijzingen van Aquarapid Nederland en/of gebruiksaanwijzing op de verpakking zijn behandeld;
  • de ondeugdelijkheid geheel of gedeeltelijk het gevolg is van voorschriften die de overheid heeft gesteld of zal stellen ten aanzien van de aard of de kwaliteit van de toegepaste materialen.

Artikel 6. Betaling

 • Betaling geschiedt altijd geheel vooraf van aflevering van de bestelling.

 • In geval van betaling middels overboeking per bank dient uw betaling volledig binnen 5 werkdagen na orderdatum door Aquarapid Nederland te zijn ontvangen, waarna de bestelling zal worden verzonden.

 • Bij betaling per bank geldt als datum van betaling de datum van debitering van de bankrekening van Aquarapid Nederland.

Artikel 7. Levering

 • 7.1 Aquarapid Nederland streeft ernaar om bestellingen binnen 2 werkdagen na ontvangst van de betaling ter verzending aan te bieden. Hiertoe is Aquarapid Nederland echter niet verplicht.
 • 7.2 De uiterste leveringstermijn is 30 dagen na plaatsing van de bestelling, uitgezonderd bestellingen waarbij u zelf heeft aangegeven deze later te willen ontvangen. Indien het niet mogelijk blijkt een bestelling binnen 30 dagen te leveren wordt u daarover tijdig geïnformeerd en heeft u het recht uw bestelling kosteloos te annuleren.
 • 7.3 Indien de bezorging door (tijdelijk) niet in voorraad zijn, of om andere redenen vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt u hiervan uiterlijk binnen 7 werkdagen nadat de bestelling is geplaatst bericht. U heeft in dat geval het recht om de bestelling zonder kosten te annuleren. Aquarapid Nederland zal in dat geval voor terugbetaling zorg dragen.
 • 7.4 Wanneer een artikel niet op voorraad is of de levering aan Aquarapid Nederland vertraagd is, ontvangt u het artikel alvast dat wel op voorraad is. Het vertraagde artikel wordt u toegezonden zodra het bij Aquarapid Nederland binnen is, zonder dat hiervoor verzendkosten in rekening worden gebracht.
 • 7.5 Afwijkingen in kleur-, type-, tekst- en/of prijswijzigingen voorbehouden. Aangeboden goederen en/of diensten worden duidelijk en waarheidsgetrouw afgebeeld en/of beschreven en zo volledig als de redelijkheid vereist.

Artikel 8. Retourneren en/of ruilen

Wij doen er alles aan u via onze website te informeren over de artikelen. Mocht een artikel desondanks niet aan uw verwachting voldoen, dan kan dit geretourneerd dan wel geruild worden.


 • 8.1 Artikelen die u bij Aquarapid Nederland koopt, kunnen zonder opgaaf van redenen worden geruild en/of retour, mits:
  • Deze artikelen binnen uiterlijk 14 dagen na ontvangst op het afleveradres voor retour aangemeld worden via een mail en u aangeeft welke artikelen u wenst te ruilen c.q. retour te zenden. Na aanmelding van uw ruiling ontvangt u per e-mail informatie over de te volgen procedure.
  • De artikelen nog in originele staat van verzending zijn, voorzien zijn van aangehechte labels en in originele verpakking worden teruggezonden.
  • De artikelen, die voor ruiling aangemeld zijn, per omgaande, doch uiterlijk binnen 14 dagen na ontvangst van de bestelling op het bezorgadres aan ons teruggezonden zijn.
 • 8.2 Aquarapid Nederland accepteert uitsluitend ruilingen die op hierboven beschreven wijze aangemeld zijn en waarvoor de instructies, die bij aanmelding zijn aangegeven, gevolgd zijn. Ruilingen die niet of niet binnen de gestelde tijd zijn aangemeld worden niet geaccepteerd.
 • 8.3 Uw ruiling zal na aanmelding én na ontvangst van de goederen per e-mail bevestigd worden. Het bedrag van de ruiling minus de verzendkosten wordt door ons op uw rekening terug gestort.
 • 8.4 De kosten voor het retourneren zijn voor eigen rekening. Ruilingen die per post verzonden worden dienen te allen tijde voldoende te worden gefrankeerd. Indien u uw zending niet (voldoende) frankeert, brengen wij u administratiekosten à € 4,95 in rekening én de kosten in rekening die ons door PostNL in rekening gebracht worden voor het bezorgen van ongefrankeerde zendingen. Deze kosten zullen ingehouden worden op de creditnota van de voor ruiling aangeboden artikelen.
 • 8.5 U kunt de voor ruiling aangemelde artikelen in de verpakking waarin u de bestelling heeft ontvangen ook persoonlijk afgeven op ons huisadres in Bussum. Het bedrag van de ruiling minus de verzendkosten wordt door ons op uw rekening terug gestort.

Artikel 9. Klachten

 • 9.1 Wij doen er alles aan om een perfect product te leveren. Na ontvangst van uw bestelling dient u de geleverde goederen onmiddellijk te inspecteren. Mocht een kledingstuk niet geleverd zijn conform uw bestelling, niet voldoen aan de omschrijving op onze website of mocht het gebreken hebben, dan dient u dit onmiddellijk via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. aan ons te melden. Mocht de geboden oplossing niet aan uw verwachting voldoen dan kunt u de volledige bestelling binnen 14 dagen, zonder bijkomende kosten annuleren. Het reeds betaalde bedrag zal direct worden gecrediteerd met inachtneming van hetgeen zoals in artikel 8.3 beschreven.
 • 9.2 Uiteraard kan het voorkomen dat de kwaliteit van een kledingstuk na een periode van gebruik niet (meer) aan uw verwachting voldoet, bijvoorbeeld het kledingstuk vertoont na kort gebruik extreme slijtage.
 • 9.3 Voor het terugzenden van de als klacht aangemelde kleding kunt u kiezen uit twee methoden:
  • Op eigen kosten versturen per PostNL. Artikelen, die per post verzonden worden dienen te allen tijde voldoende te worden gefrankeerd. Indien u de zending niet (voldoende) frankeert, brengen wij administratiekosten à € 4,95 in rekening én de kosten welke ons door PostNL in rekening gebracht worden voor het bezorgen van ongefrankeerde zendingen. Bij terechte klachtvoering zullen deze (gedeeltelijke) kosten ingehouden worden op de eventuele creditnota van de als klacht aangemelde artikelen.
  • Persoonlijk afgeven bij ons aan huis in Bussum. Bij terechte klachtvoering wordt het (gedeeltelijke) bedrag van het product door ons op uw rekening teruggestort. Wij zullen het probleem zo spoedig mogelijk in overleg met u oplossen. Teneinde de afhandeling van uw klacht soepel te laten verlopen, verzoeken wij u onze aanwijzingen strikt op te volgen.

Artikel 10. Annulering van uw bestelling

Iedere bestelling mag zonder opgave van redenen, mits nog niet verzonden, binnen 24 uur nadat u de bestelling heeft geplaatst, worden geannuleerd. Wij verzoeken u daartoe een e-mail te sturen aan Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Uw orderannulering zal per e-mail bevestigd worden. Zodra uw verzoek tot annulering door ons bevestigd is, mag u deze als ontvangen beschouwen. Indien u uw geannuleerde bestelling reeds heeft voldaan, restitueert Aquarapid Nederland het betaalde bedrag zo spoedig mogelijk en uiterlijk binnen 14 dagen.

Artikel 11. Herroepingsrecht (geldt alleen voor consumenten)

 • 11.1 De koper heeft, conform de Wet koop op afstand, het recht om de bestelling zonder opgave van redenen binnen 14 dagen na ontvangst te herroepen. De koper heeft dan ook het recht op restitutie van het orderbedrag.
 • 11.2 Hiertoe dient u binnen 14 dagen na ontvangst op het afleveradres contact op te nemen met  Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. In deze e-mail dient u uw naam, ordernummer en (indien van toepassing) uw bankgegevens te vermelden. Tevens geeft u aan dat u uw order wenst te annuleren. Mits uw verzoek voldoet aan het bovenstaande, ontvangt u binnen 1 werkdag een bevestiging met het adres waarnaar u uw bestelling kunt retourneren.
 • 11.3 Uiterlijk binnen 7 dagen na ontvangst op het afleveradres dienen artikelen teruggestuurd te worden voor rekening van de klant. U ontvangt een bevestiging per e-mail zodra wij uw zending hebben ontvangen en afgehandeld. Mits voldaan, vindt restitutie van het orderbedrag minus de verzendkosten uiterlijk binnen 14 dagen na de bevestiging van ontvangst van uw bestelling door Aquarapid Nederland plaats.
 • 11.4 Het recht op herroeping vervalt op het moment dat niet volledig aan alle voorwaarden van artikel 11 wordt voldaan. In dit laatste geval zal uw terugzending dan beschouwd worden als een ruiling conform artikel 8 van onze voorwaarden.

 • 11.5 Het herroepingrecht van de koper op grond van de Wet koop op afstand geldt niet voor artikelen die besteld zijn overeenkomstig specificaties van de koper en of duidelijk persoonlijk van aard zijn.

Artikel 12. Bestellingen/communicatie

Voor misverstanden, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen de klant en Aquarapid Nederland, dan wel tussen Aquarapid Nederland en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen de klant en Aquarapid Nederland, is Aquarapid Nederland niet aansprakelijk, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of bewuste roekeloosheid van Aquarapid Nederland.

Artikel 13. Overmacht

In een situatie van overmacht worden de verplichtingen van Aquarapid Nederland opgeschort. Als de periode waarin de overmacht zich voordoet langer is dan twee maanden, heeft zowel u als Aquarapid Nederland het recht de overeenkomst zonder enige verplichting tot het betalen van schadevergoeding te ontbinden. Er is onder andere sprake van overmacht in geval van stakingen, ziekte onder het personeel, storingen in het transport en import/exportverboden, ongeacht of dit zich voordoet bij Aquarapid Nederland of bij de toeleveranciers van Aquarapid Nederland.

Artikel 14. Toepasselijk recht

 • 14.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 • 14.2 Het kan voorkomen dat u niet tevreden bent over onze producten of diensten. Neem dan zo snel mogelijk contact met ons op, liefst per e-mail via: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Uiterlijk binnen 3 werkdagen zullen wij op uw klacht reageren.

Artikel 15. Privacy

 • 15.1 Aquarapid Nederland respecteert de privacy van de bezoekers van haar website en is de enige eigenaar van de informatie die via deze website wordt verkregen, tenzij anders aangegeven. Deze informatie wordt door Aquarapid Nederland niet verkocht, gedeeld of verhuurd aan derden op een andere wijze dan als vermeld in deze privacyverklaring.
 • 15.2 Informatie waaruit de identiteit van een online bezoeker aan de website van Aquarapid Nederland kan worden afgeleid, wordt vrijwillig door de bezoeker verstrekt. Deze informatie kan binnen Aquarapid Nederland worden gebruikt met als doel de bezoeken aan onze websites zo eenvoudig en plezierig mogelijk te maken. Aquarapid Nederland is gerechtigd informatie over een bezoeker in bijzondere gevallen openbaar te maken, wanneer er reden is aan te nemen dat het openbaar maken van die informatie nodig is ter identificatie van, in contact te komen met of een proces aan te spannen tegen iemand die al dan niet opzettelijk de rechten of de eigendom van Aquarapid Nederland, andere gebruikers van haar website of anderen die daarvan schade kunnen ondervinden, benadeelt of daaraan schade toebrengt. Aquarapid Nederland is gerechtigd informatie over gebruikers vrij te geven wanneer wij te goeder trouw van mening zijn dat de wet dit vereist.
 • 15.3 Aquarapid Nederland verzamelt niet-persoonlijke informatie over onze online-bezoekers teneinde het totaal aantal bezoekers van de website te kunnen vaststellen, alsmede het gebruikte type Internetbrowser en besturingssysteem. Persoonsgegevens kunnen op verzoek van de online bezoeker worden verwijderd voor zover dit voor Aquarapid Nederland geen onevenredige inspanning of kosten vergt.

Artikel 16. Auteursrecht

Alle rechten zijn voorbehouden. Niets uit deze uitgave, webpagina(s), website of andere uitingen van Aquarapid Nederland in beeld en geschrift mag worden gekopieerd, opgeslagen en/of verspreid zonder uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming van Aquarapid Nederland.

Artikel 17. Bedrijfsinformatie

Aquarapid Nederland is geregistreerd in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer: 52185931

Aquarapid Nederland
Nieuwe Hilversumseweg 13
1406 TB Bussum  Nederland

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.